Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημοτική Κοινότητα Βέργης

2322041235

Αρτοποιείo

2322041094

Παντοπολείο Μαλαμίδη Α.

2322041391

Φαρμακείο

2322020900

Ζαχαροπλαστείο

2322041790

Κρεοπωλείο

2322041433