Η ονομασία του χωριού

Η τοποθεσία

Το χωριό Βέργη βρίσκεται στη ΝΔ περιοχή των Σερρών, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Βερτίσκου . Απέχει από τη Νιγρίτα 11 χμ. και από τις Σέρρες 25 χμ.
Γύρω από το χωριό βρίσκονται σε απόσταση από 2 ως 5 χμ. τα χωριά Νικόκλεια, Αγία Παρασκευή, Σησαμιά, Λυγαριά, Δημητρίτσι και Τριανταφυλλιά. Οι κάτοικοι τη Βέργης είχαν επικοινωνία και επαφές-ιδιαίτερα τα παλιά χρόνια – και με τα χωριά του όρους Βερτίσκου, Σοχό, Φλαμούρι, Βερτίσκο (Μπέρβα), Χωρούδα και Όσσα (Βισόκα).

1466

Κοπάτσι

Το χωριό αναφέρεται για πρώτη φορά σε τουρκική απογραφή του
1466 με το όνομα Κοπάτσι

1880 & 1883

Κοπάτζος

Ο ιερέας της Νικόκλειας Αθανάσιος Οικονόμος αναφέρει 2 φορές το
χωριό σε διπλότυπα με γάμους (
1880 και 1883), με το όνομα «Κοπάτζος».

1886

Γκοπάτσι

Το 1886 στους μητροπολιτικούς κώδικες που αναφέρει ο Π.
Παπαγεωργίου
στο βιβλίο του «Αι Σέρραι και τα προάστια, τα περί τας
Σέρρας και η μονή Ιωάννου του Προδρόμου
», το χωριό ονομάζεται
«
Γκοπάτσι»

1908 - 1927

Κοπάτσι

Από το 1908 και μέχρι το 1927, σ’ όλες τις απογραφές το χωριό
αναφέρεται σαν
Κοπάτσι.

1920

κοινότητα Κοπατσίου

Το χωριό αναγνωρίστηκε επίσημα σαν κοινότητα Κοπατσίου με το
Β.Δ. της 25-12-1919, ΦΕΚ 2Α – 04/01/1920

1923 - 1927

Κοπάτς-ντερε

Στην άκρη του χωριού, στη θέση «Τζαμί», υπήρχε μέχρι το 1923
τουρκομαχαλάς και δίπλα μαχαλάς με τουρκόγυφτους.

Μέχρι το 1927 το χωριό ονομάζονταν Κοπάτσι. Στην κοινότητα
Κοπατσίου υπάγονταν και οι τούρκικοι οικισμοί Κοπάτςντερε (κατοικούσαν
Κονιάρηδες Τούρκοι), Τζουμάμαχαλάς, Μπαϊσιλί και Μαχμουτλί.

1927-

κοινότητα Βέργης

Μετονομάστηκε σε κοινότητα
Βέργης
με το Δ. της 28-12-1926 ΦΕΚ 7Α – 14/01/1927

Μέχρι το 1930 στην κοινότητα ανήκει και ο οικισμός ΤζουμάΜαχαλά και μέχρι το 1940 ο οικισμός Κοπάτςντερέ. Το Κοπάτςντερέ σήμερα είναι μια τοποθεσία αλλά το όνομά της μετεξελίχτηκε σε Κουπάζντερέ.
Η μετονομασία του χωριού σε
Βέργη, έγινε γιατί το 1918-19 ο Άγγλος F. Welch στα Βρετανικά Αρχεία B.S.A. και στο κεφάλαιο Macedonia δημοσίευσε άρθρο όπου ταύτισε τα ερείπια του Παλαιοχωρίου που βρίσκονται Δ. του Κοπατσίου με την αρχαία Βέργη Βέργα).
Ο
F. Welch ήταν Άγγλος υπολοχαγός των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1916-18) ήρθε στην περιοχή με τους Άγγλους στρατιώτες, αλλά αφιερώθηκε σε αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Βέργης, του Αχινού και του Στρυμονικού.

1941

Βέργη θεσσαλονίκης

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης ΦΕΚ 257Α – 31/07/1941

1942

Βέργη Στρυμώνος

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος ΦΕΚ 292Α – 14/11/1942.

1997

Βέργη Βισαλτίας

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βέργης και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997.