Το σχολείο της Βέργης

Σχολείο λειτουργούσε στη Βέργη από το 1880 με 25 μαθητές. Στεγάζονταν σε οίκημα στην αυλή της εκκλησίας κι αργότερα σε αίθουσα του Κοινοτικού Γραφείου. Το έτος 1928 χτίζεται καινούριο διτάξιο σχολείο σε οικόπεδο 3.000 τ.μ. που παραχωρήθηκε από τον Βεργιώτη Ιωαννίδη Σπύρο. Για την ανέγερση του διδακτηρίου συμμετείχαν οικονομικά:
Το κράτος με ποσοστό Η Κοινότητα με ποσοστό Οι κάτοικοι του χωριού με ποσοστό 26 % 14 % 60 %
Οι κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν ακόμα και στο χτίσιμο του Σχολείου με προσωπική εργασία . Το 1958 (Φεβρουάριος) το Σχολείο αυτό καταστρέφεται από πυρκαγιά και το 1960 παραδίδεται το καινούριο τετρατάξιο Σχολείο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η συμμετοχή στις δαπάνες του Σχολείου αυτού είχε ως εξής:
Νομαρχιακό Ταμείο Κρατική Αρωγή Κοινότητα Βέργης ΣΥΝΟΛΟ 305.000 δρχ 50.000 δρχ 235.000 δρχ 590.000 δρχ
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΓΗΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
1944-45 123 1975-76 179
1945-46 146 1976-77 174
1946-47* 189 1977-78 156
1947-48* 186 1978-79 148
1948-49 134 1979-80 138
1949-50 156 1980-81 125
1950-51 152 1981-82 125
1951-52 162 1982-83 125
1952-53 153 1983-84 116
1953-54 166 1984-85 107
1954-55 186 1985-86 103
1955-56 180 1986-87 97
1956-57 173 1987-88 89
1957-58 160 1988-89 80
1958-59 159 1989-90 79
1959-60 156 1990-91 69
1960-61 156 1991-92 56
1961-62 164 1992-93 54
1962-63 169 1993-94 45
1963-64 170 1994-95 43
1964-65 185 1995-96 41
1965-66 181 1996-97 42
1966-67 172 1997-98 36
1967-68 164 1998-99 30
1968-69 158 1999-2000 26
1969-70 155 2000-01 24
1970-71 163 2001-02 20
1971-72 159 2002-03 23
1972-73 164 2003-04* 33
1973-74 178 2004-05 28
1974-75 183 2005-06 23
Κατά τα σχολικά έτη 1946-47 και 1947-48 φοιτούσαν στο Δημ. Σχολείο Βέργης πολλά παιδιά από τη Νικόκλεια, όπου το σχολείο είχε κλείσει λόγω του ανταρτοπολέμου. Κατά το σχολ. έτος 2003-04 έγινε η συγχώνευση του Δημ. Σχολείου Σησαμιάς με το Σχολείο της Βέργης και έχουμε μια μικρή αύξηση του δυναμικού.  

Εικόνες από το σχολείο

Δείτε νέα και φωτογραφίες από την σελίδα του σχολείου στο Facebook

Δημοτικό Σχολείο Βέργης