Κάτοικοι

Κάτοικοι

Απο που ηρθαν;

Η καταγωγή των κατοίκων

Το χωριό μπορεί να αναφέρεται από τον 15ο αιώνα αλλά οι ντόπιοι κάτοικοι πρέπει να εγκαταστάθηκαν εκεί το πρώτο μισό του 19ου αιώνα.

οι ριζες τουσ;

Τόποι καταγωγής κατοίκων Βέργης

Ένας πλήρες χάρτης των τόπων καταγωγής των κατοίκων από το 1800.