Τούμπα

Η τοποθεσία

Η Τούμπα είναι ένας πευκόφυτος λόφος δίπλα στον αρχαίο οικισμό της Βέργης. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι υπήρχαν δυο είσοδοι που οδηγούσαν στο εσωτερικό της Τούμπας. Η μια, ορατή μέχρι το 1980, ΝΔ και η άλλη Δ.

Αναφορές

Αναφέρονται κάποια περιστατικά για συγκεκριμένους κατοίκους που επιχείρησαν να μπουν στο εσωτερικό της από μια στοά και βρήκαν πόρτα σιδερένια, άλλοι νερό και άλλοι φίδια. Υπάρχει και η παράδοση ότι κάτω από την Τούμπα είναι θαμμένη μια εκκλησία και ότι υπάρχει ένα χρυσό φίδι.

Στην εφημερίδα «
ΝΙΓΡΙΤΑ» (19-2-1933) γίνεται μνεία της Τούμπας από το δασοκόμο της περιοχής
κ.
Μιχ. Μπλέτσα. Συγκεκριμένα στο άρθρο του αναφέρονται τα εξής:
«Οι κάτοικοι της Βέργης ανησυχούν από τις διαδόσεις ότι στην τοποθεσία Παλιοχώρι (αρχαία Βέργη) υπάρχουν χρυσωρυχεία της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου. Προ καιρού ανακαλύφτηκε υπόνομος που οδηγεί υπόγεια στην αρχαία αυτή πόλη. Στον υπόνομο αυτό είχε εισέλθει κατά το έτος 1907 ο πατέρας του Γεωργίου Κωστούδη, ιερέως, αλλά μέχρι σ’ ένα σημείο.

Μόλις προχώρησε 50-60 μ. βρέθηκε προ δυο διακλαδώσεων του υπονόμου, απ’ τις οποίες η μια οδηγούσε στην αρχαία
Βέργη και η άλλη σε μια τεχνητή τούμπα που ήταν μάλλον τάφος Βασιλιά ή Στρατηγού. Επειδή φοβήθηκε επέστρεψε . Έκτοτε κανείς δεν τόλμησε να ερευνήσει τον υπόνομο. Τελευταία κάποιοι άλλοι επιχείρησαν να τον εξερευνήσουν αλλά φαίνεται ότι ο υπόνομος έκλεισε από τους σεισμούς του 1912».
Οι αρχαιολόγοι δεν έδωσαν σημασία στην ύπαρξη των εισόδων.
Υποστηρίζουν ότι στην επιφάνεια του λόφου υπήρχε προϊστορικός οικισμός της πρώιμης εποχής του χαλκού με συνέχεια ζωής στην ύστερη εποχή του
χαλκού και πιθανόν και στην πρώιμη εποχή του σιδήρου. (Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, αρχαιολόγος)

Πρόσφατα ανακαλύφτηκε και δεύτερος προϊστορικός οικισμός στην άλλη μεριά του Κοπατσιανού ποταμού, σε τοποθεσία συμμετρικά αντίθετη με αυτή της Τούμπας. Συγκεκριμένα βρίσκεται πάνω από το παλιό νταμάρι στην περιοχή «Καράτας».