Ιστορία

Η αρχαία Βέργη

Η αρχαία Βέργη έγινε γνωστή από τον κωμικό Αντιφάνη που έγραψε τα «Άπιστα», εξ αιτίας του οποίου βγήκε η φράση «βεργαΐζειν» για τις τερατολογίες.
Η Βέργη έκοβε δικά της νομίσματα από το 475 – 356 π.Χ. που έμοιαζαν με τα θασιακά. Έφεραν την επιγραφή ΒΕΡΓΑΙ και ΒΕΡΓΑΙΟΥ.
Στο λόφο «Παλιοχώρι»(Παλιχώρι) υπάρχουν εκτεταμένα ερείπια. Έγινε συστηματική ανασκαφική έρευνα το 1983 και βρέθηκαν ερείπια της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου.

 

Αρχαίες μαρτυρίες

Η αρχαιότερη μαρτυρία για την Βέργη χρονολογείτε στα 452/51 π.Χ., όταν η Βέργη εμφανίζεται στους φορολογικούς καταλόγους της Ά Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η Βέργη είναι παρούσα στους φορολογικούς καταλόγους των ετών 451/0 π.Χ. και 447 π.Χ.

Τούμπα

Υποστηρίζετε ότι στην επιφάνεια του λόφου υπήρχε προϊστορικός οικισμός της πρώιμης εποχής του χαλκού με συνέχεια ζωής στην ύστερη εποχή του χαλκού και πιθανόν και στην πρώιμη εποχή του σιδήρου. (Χάιδω Κουκούλη-
Χρυσανθάκη, αρχαιολόγος)

Ανασκαφές

1938

Το 1938, όταν ανοιγόταν ο δρόμος του Μεταξά, οι εργάτες που δούλευαν εκεί, βρήκαν μια σειρά από τάφους, στην τοποθεσία Πλάγια, ένας εκ των οποίων, εκτός από τα αγγεία και τα ξίφη, περιείχε και χάλκινες περικνημίδες, που αγνοώντας οι κάτοικοι το τι είναι, νομίζανε ότι ήταν σιδερένιες μπότες.

1976

Το 1976 ένας εκσκαφέας, που άνοιγε μια τάφρο στη θέση “Μανιούσι”, έφερε στο φως μερικούς τάφους, ένας από τους οποίους ήταν πλούσιος και περιείχε μελανόμορφο κρατήρα.

1983

Το 1983 αρχαιολόγοι έκαναν δοκιμαστικές ανασκαφές σε λόφους δυτικά του χωριού στις περιοχές “Παλιοχώρα” και “Τασλίκι”, με ευρήματα προϊστορικής εποχής καθώς και ερείπια κλασσικής και ρωμαϊκής εποχής. Όλα τα ευρήματα της Βέργης βρίσκονται σήμερα στα Μουσεία Καβάλας και Σερρών και μαρτυρούν ανεπτυγμένο πολιτιστικό επίπεδο και αθηναϊκή καλλιτεχνική επίδραση, που γίνεται κυρίως φανερή στα αγγεία και σε μελανόμορφα όστρακα. Από τα ερείπια και τα ευρήματα στο Παλιοχώρι υπολογίζεται ότι η Βεργαίοι εγκατέλειψαν την αρχαία Βέργα την ύστερη ρωμαϊκή εποχή (3ος αι.).