Ο εθελοντισμός βρίσκεται μέσα μας!

  Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
  Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές Μη κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε έχουν μορφή ιδρύματος. αστικής / μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.
  Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.
  Στο αποκρυστάλλωμα των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι ο καθένας μπορεί να γίνει εθελοντής αφενός συμμετέχοντας σε δράσεις ( καθαρίζοντας θάλασσες, πάρκα, δάση ) αφετέρου προσφέροντας στις εθελοντικές οργανώσεις εξοπλισμό, σακούλες, γάντια.

  Ως διοργανωτής της Εθελοντικής Ομάδας Βέργης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κάτοικο της Βέργης και Δημοτικό Σύμβουλο ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΛΑΜΙΔΗ που με δική του πρωτοβουλία μας δώρισε 4x Εργαλεία Συλλογής Απορριμμάτων τα οποία θα μας βοηθήσουν στις επόμενες δράσεις μας

Ο εθελοντισμός βρίσκεται μέσα μας, ας ψάξουμε να τον βρούμε και να κάνουμε κι εμείς κάτι καλύτερο. Να ασχοληθούμε και να πούμε «Είμαι μέσα!».

Πηγή: Volunteering and Society in the 21st_Century, C, Rochester, A, Ellis Paine, S, Howlett

 

Κοινοποίηση

Facebook

Δείτε ακόμη