Το γλωσσικό ιδίωμα

Γενικά

Ο τόπος καταγωγής των πρώτων κατοίκων της Βέργης μας φανερώνειότι τα ιδιώματά τους δεν διέφεραν πολύ μιας και ανήκαν στη μεγάλη ομάδατων δυτικώνιδιωμάτων.

Χαρακτηριστικά του ιδιώματος

Με την επίδραση της κοινήςνεοελληνικής και εξαιτίας της αλλαγής της ζωής των κατοίκων, το παλιότοπικό λεξιλόγιο έχει αλλάξει. Διατηρείται όμως αρκετά καλά στουςπαλιότερους. Διατηρείται επίσης και η ιδιωματική προφορά.

56990299_10216119125803650_2814263804441919488_o
Οι παραπάνω ενότητες προέρχονται από το σύγγραμα του Κ. Θωμά Αμπατζή <<Το γλωσσικό ιδίωμα της Βέργης Σερρών>>